Gazdasági és Kereskedelmi jog

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Gazdasági és Kereskedelmi jog

Elsősorban társaságok alapítása, változás esetén a változásbejegyzési eljárás teljes körű lebonyolítása elektronikus úton, rövid határidővel, társaságok auditálása átvilágítása, cégjogi szempontok figyelembevételével (due diligence), társaságok és tagok jogi képviselete közgyűlésen, taggyűlésen, egyéb peren kívüli és peres eljárás során tagsági jogviszonnyal kapcsolatos vitás jogügyekben, kereskedelmi szerződések elkészítése, véleményezése, kereskedelmi, gyártói, beszállítókkal folytatott tárgyalásokon való részvétel, jogi képviselet, kereskedelmi szerződések vizsgálata versenyjogi szempontból, versenyfelügyeleti hatóságok előtti képviselet, honlapok, szórólapok reklámjogi szempontú vizsgálata, nemzetközi szerződések előkészítése megszerkesztése, véleményezése, külföldi partner irodáink segítségével az adott ország jogrendszerére adaptálva, magyar társaságok nemzetközi “piacra” való terjeszkedésében jogi közreműködés, külföldi társaságok magyarországi képviselete.